2020-02-04 ต้อนรับครูใหม่
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2020-12-23 กิจกรรมวันคริสต์มาส
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2020-12-19 ค่ายบูรณาการ ม.5
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2020-12-05 กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันชาติ 5 ธันวาคม 2563
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2020-12-02 กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2020-12-04 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2020-12-02 พิธีอัญเชิญเกียรติบัตรโรงเรียนและนักเรียนรางวัลพระราชทาน
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2020-11-28 ค่ายเนตรนารี ยุวกาชาด ม.3
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2020-11-27 รับรางวัลครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ระดับประเทศ
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2020-11-26 รางวัลชนะเลิศขบวนแห่หลวงพ่อโสธรทางบก
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2020-11-18 อบรมเชิงปฏิบัติการครูและนักเรียนแกนนำหลักสูตรโปรแกรมหุ่นยนต์
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2020-11-17 ค่ายเนตรนารี ยุวกาชาด ม1
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2020-11-16 ประชุมครูครั้งที่ 7/2563
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2020-11-14 ค่ายเนตรนารี ยุวกาชาด ม.2
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2020-11-14 พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2020-10-28 ขบวนแห่หลวงพ่อพุทธโสธรทางบก
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2020-10-23 กิจกรรมเทศน์มหาชาติ
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2020-10-23 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ วันปิยมหาราช
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2020-10-23 กิจกรรมวันปิยมหาราช
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2020-10-21 วันคล้ายวันพระราชสมภพ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2020-10-22 อบรมกีฬาสร้างฝัน บันดาลใจสู่ความสำเร็จ
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2020-10-22 มอบทุนการศึกษา
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2020-10-19 กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ม.1
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2020-10-16 กิจกรรมอบรมเพื่อนผู้ให้คำปรึกษา
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2020-10-13 กิจกรรมคล้ายวันสวรรคต ร.9
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2020-10-13 กิจกรรมจิตอาสา ทำดีได้เริ่มที่ใจเรา
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2020-10-4 5 โรงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2020-10-01 พิธีแสดงมุฑิตาจิต
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2020-09-29 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR)
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2020-09-28 กิจกรรมวันธงชาติไทย
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2020-09-19 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2020-09-19 ค่ายสุนทรียภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.2
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2020-09-18 ประชุมครูครั้งที่ 4/2563
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2020-09-16 โครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด รุ่นที่ 3
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2020-08-29 การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรครูไทย 4.0
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2020-08-26 พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ม.1
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2020-08-22 ค่ายบูรณาการ ม.1
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2020-08-21 กิจกรรมครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษา
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2020-08-18 นิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2020-08-14 กิจกรรมไหว้ครู ประจำปี2563
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2020-08-12 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติและจุดเทียนชัยถวายพระพร
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2020-08-11 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2020-08-01 กิจกรรมสัมมนาโครงงานวิทยาศาสตร์
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2020-07-28 กิจกรรมลูกเสือรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2020-07-20 กิจกรรมการคัดเลือกตัวแทน"ครูดีในดวงใจ"
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2020-07-30 กิจกรรมต้อนรับครูใหม่
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2020-07-28 กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2020-07-24 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2020-07-12 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1/2563
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2020-07-03 มอบรักการอ่านและกิจกรรมเวียนเทียน แห่เทียนพรรษา
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2020-07-01 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม1,ม4
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2020-06-13 กิจกรรมวันรับรายงานตัว มอบตัวนักเรียน ม1,ม4
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2020-06-11 การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพฯ
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2020-06-03 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2020-06-02 สอบสัมภาษณ์นักเรียนความสามารถพิเศษ
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2020-06-01 พิธีทำบุญอายุครบ 5 รอบ 60 ปี พระครูสุตธรรมาภรณ์
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2020-05-28 ประเมินวิทยฐานะ ว21
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2020-05-24 ประชุมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2020-05-21 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2020-05-20 ประชุมเลือกหัวหน้าระดับ
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2020-05-10 รับสมัครนักเรียนระบบออนไลน์
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2020-03-03 ประชุมครูประจำเดือนมีนาคม 2563
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2020-02-26 รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม1,ม4
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2020-02-20 โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิศึกษาดูงานสภานักเรียนโรงเรียนดัดดรุณี
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2020-02-21 กิจกรรมส่งมอบงานสภานักเรียน
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2020-02-19 นิทรรศการและเวทีการแสดงศักยภาพนักเรียนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2020-02-19 กิจกรรมวันเกียรติยศและทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2020-02-18 กิจกรรมมอบแหวนขวัญใจน้ำเงินชมพู
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2020-02-18 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2020-02-15 งาน105ปี ราตรีน้ำเงินชมพู
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2020-02-08 กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2020-02-07 โครงการบำเพ็ญประโยชน์อาสายุวกาชาด
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2020-02-07 กิจกรรมค่ายยุวกาชาดจิตอาสา และกิจกรรมOpen House
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2010-02-06 ประกวดสื่อการเรียนการสอน
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2020-01-20 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ติว O-NET
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2020-01-23 พิธีประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2020-01-23 กิจกรรมวันตรุษจีน
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2020-01-22 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงงานคุณธรรมฯ
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2020-01-15 การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2020-01-21 ประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2020-01-16 ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.4
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2020-01-14 ประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2020-01-07 โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2020-01-07 ประชุมครูประจำเดือนมกราคม
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2020-01-02 กิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563และกิจกรรมตลาดนัดดัดดรุณี
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2020-01-06 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ติว O-NET
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-12-26 เสลาเกมส์ 2019
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-12-24 งานแถลงข่าว 105 ปี ราตรีน้ำเงินชมพู
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-12-24 กิจกรรมวันคริสมาสต์
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-12-24 ต้อนรับครูบรรจุใหม่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-12-22 กิจกรรมร้านหมอภาษา ณ ศูนย์การเรียนรู้ KCC
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-12-13 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ณ วังน้ำเขียว
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-12-11 กิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนและประธานนักเรียนคณะสี
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-12-08 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-12-05 กิจกรรมจิตอาสาทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-11-30 ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่2/2562
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-11-25 พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี ร.6
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-11-28 ประชุมครูครั้งที่ 8/2562
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-11-22 กิจกรรมบริจาคโลหิต
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-11-21 อบรมสอบธรรมะศึกษาระดับความรู้ชั้นอุดมศึกษา
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-11-15 การประเมินสถานศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาาน
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-11-12 กิจกรรมฝึกสมาธิและอัตลักษณ์ดัดดรุณี
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-11-09 กิจกรรมติวภาษาอังกฤษ และแนะแนวการเรียน
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-10-26 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-10-23 กิจกรรมวันปิยมหาราช และกิจกรรมเทศน์มหาชาติ
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-10-24 ต้อนรับครูบรรจุใหม่
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-10-23 จิตอาสาปรับภูมิทัศน์ ณ สถานีรถไฟฉะเชิงเทรา
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-10-18 กิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ ณ วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-10-13 พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.๙
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-09-12 มอบรางวัลกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-09-11 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ติว O-NET
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-09-10 การประชุมศิลปหัตถกรรม สาระภาษาไทยและสาระภาษาต่างประเทศ
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-09-06 กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่น
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-09-04 งานมหกรรมอาชีพ EEC
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-09-04 การประชุม ติดตามข้อมูลเขตพัฒนาEEC
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-08-31 โครงการสานฝันวัยใส ครั้งที่ 3/2562
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-08-30 แข่งขันโครงงานคุณธรรมระดับประเทศ กลุ่มสาระสังคมฯ
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-08-30 ต้อนรับครูบรรจุใหม่
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-08-28 กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ระดับชั้น ม.1
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-08-26 อบรมเรื่องพระมหากษัตริย์กับการสร้างชาติไทย
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-08-24 ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-08-23 กิจกรรมค่ายประวัติศาสตร์ ระดับชั้น ม.1
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-08-23 กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-08-23 มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียน
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-08-22 ประชุมผู้บริหารโรงเรียน สพม6
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-08-20 ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-08-14 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-08-14 กิจกรรมการตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-08-13 ประชุมผู้บริหาร
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-08-14 ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-08-12 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-08-09 ศึกษาดูงานปัญญาภิวัตน์
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-08-09 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-07-28 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-07-31 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก,ปลูกต้นไม้ประจำโรงเรียนและกิจกรรมต้านยาเสพติด
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-08-06 กิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-08-04 กิจกรรม To be number 1
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-08-03 กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-08-02 กิจกรรมอบรมวิทยาศาสตร์เครื่องบินพลังยาง
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-08-02 กิจกรรมรับบริจาคโลหิต
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-08-07 สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-07-26 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-07-30 กิจกรรม Eng Han Nihong Zhongwen Day
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-07-26 กิจกรรมBig Cleaning Day
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-07-22 กิจกรรมจิตอาสา 10 วัน 10 ความดี
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-07-20 กิจกรรมจิตอาสา
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-07-19 ประชุมครูครั้งที่ 4/2562
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-07-19 กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-07-12 แห่เทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-07-12 สาธารณสุขให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออกแก่นักเรียน
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-07-12 การแสดงโชว์ของชมรม To be number 1
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-07-11 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-07-10 กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา ณ พุทธสมาคม
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-07-09 กิจกรรมเปิดสัปดาห์พระพุทธศาสนาสู่อาเซียน
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-07-09 พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-06-20 โครงการถนนเด็กเดินเพลินวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-06-20 กิจกรรมอบรมเพื่อนผู้ให้คำปรึกษา (YC : Youth Counselor)
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-06-21 โครงการอบรมวัยรุ่นใสใส หัวใจยุติธรรม
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-07-05 กิจกรรมรักษ์ภาษาไทย
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-07-01 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-07-03 พิธีมอบเข็มยุวกาชาด นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-06-20 ศิษย์เก่าดัดดรุณีมอบหนังสือและทุนการศึกษา
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-06-08 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-06-01 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมฯ
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-06-01 อบรมการใช้พลังงานไฟฟ้า
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-05-31 การประชุมครูโรงเรียนดัดดรุณี ครั้งที่ 4/2562
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-06-05 งานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติฯ
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-06-06 ครูและนักเรียนระดับชั้น ม.6 ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-05-30 การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-05-23 กิจกรรมมอบโล่รางวัลเกียรติบัตรการจัดกิจกรรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนดัดดรุณี
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-05-26 กิจกรรมค่ายปฐมนิเทศ SMTE ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-05-27 กิจกรรมมอบรางวัลกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และการแสดงวงคอรัสกลุ่มสาระศิลปะ
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-05-22 กิจกรรมมหรสพสมโภชพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก ร.10
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-05-24 ต้อนรับครูใหม่
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-05-23 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-05-18 พิธีรับมอบรางวัลเกียรติยศโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-05-14 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-05-13 การประชุมครูโรงเรียนดัดดรุณี ครั้งที่ 1/2562
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-05-04 ตักบาตรเนื่องในวันพระบรมราชาภิเษก ร.10
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-05-11 อบรมกีฬาฟุตซอล
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-05-06 พิธีถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ 10 ณ ศาลาจัตุรมุข
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-04-25 พิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-04-10 พิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์และต้อนรับผอ.ปนัดดา
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-04-08 จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน,มอบตัว นร.ม.1
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-04-06 ถวายพานพุ่มวันจักรี
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-03-29 ปัจฉิมนิเทศชั้น ม.3 , ม.6(2)
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-03-29 ปัจฉิมนิเทศชั้น ม.3 , ม.6
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-03-30 นักเรียนสอบเข้า ม.1 , ม.4
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-03-27 รับสมัครนักเรียนรอบทั่วไป ประจำปี 2562
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-03-22 รณรงค์เลือกตั้ง ปี 62
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-03-19 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2561
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-02-27 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสภานักเรียน
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-02-15 สังสรรค์ดัดดรุณี
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-02-26 การประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดค่าเป้าหมายฯ
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-02-23 รับสมัครนักเรียน
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-02-21 รณรงค์ใช้สิทธิเลือกตั้ง
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-02-15 สัปดาห์วันเกียรติยศ 3
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-02-15 สัปดาห์วันเกียรติยศ2
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-02-13 DDN MEP/IEP Open house 2018
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-02-11 สัปดาห์วันเกียรติยศ
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-02-08 กิจกรรม To be number one
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-02-06 มอบแหวนขวัญใจน้ำเงินชมพู
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-01-05 ตักบาตรระดับชั้น ม2
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-01-31 ยุวกาชาดดัดดรุณี มอบของให้กับผู้ป่วย รพ.พุทธโสธร
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-01-29 มอบธรรมนูญสภานักเรียน
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-01-30 สมาคมครูและศิษย์เก่ามอบเงิน
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-01-28 ติวความรู้ระดับชั้น ม.6
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-01-26 104 ปี ดัดดรุณี น้ำเงินชมพูสู่ถิ่น
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-01-24 เลือกขวัญใจน้ำเงินชมพู
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-01-23 พิธีมอบเข็มยุวกาชาด
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-01-22 ตักบาตรระดับชั้น ม.3
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-01-14 กีฬาสี
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-01-03 ประชุมครู
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-01-17 Young Leadership and Drama Camp
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-01-16 วันครู , มอบช่อดอกไม้ครูใหม่
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-01-15 สังสรรค์ดัดดรุณี 2562
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-01-04 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ติว GAT
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-01-05 ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-01-07 ติว O-NET ระดับชั้น ม.3
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-01-04 ตักบาตรระดับชั้น ม.4
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-12-28 กิจกรรมวันตักบาตรต้อนรับปีใหม่
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-12-28 อวยพรปีใหม่
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-12-25 กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-12-21 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-12-13 ประชุมสมาคมครูเก่าดัดดรุณี
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-12-17 อบรม PLC , Log book
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-12-18 รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางท้องถนน
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-12-14 งานเชิดชูเกียรตินักกีฬา
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-12-14 มอบรางวัลกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-12-12 พิธีประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-12-06 ม.6 ติวความรู้ GAT
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-12-06 ตักบาตรระดับชั้น ม 5
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
<