2019-01-04 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ติว GAT
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-01-05 ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-01-07 ติว O-NET ระดับชั้น ม.3
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-01-04 ตักบาตรระดับชั้น ม.4
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-12-28 กิจกรรมวันตักบาตรต้อนรับปีใหม่
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-12-28 อวยพรปีใหม่
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-12-25 กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-12-21 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-12-13 ประชุมสมาคมครูเก่าดัดดรุณี
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-12-17 อบรม PLC , Log book
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-12-18 รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางท้องถนน
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-12-14 งานเชิดชูเกียรตินักกีฬา
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-12-14 มอบรางวัลกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-12-12 พิธีประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-12-06 ม.6 ติวความรู้ GAT
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-12-06 ตักบาตรระดับชั้น ม 5
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-12-05 พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ 5 ธันวาคม 2561
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-11-19 กิจกรรมแห่หลวงพ่อพุทธโสธรทางบก
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-11-26 ประชุมสมาคมศิษย์เก่า
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-11-30 ม.6 ติวความรู้ GAT
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-11-28 โรงเรียนอัสสัมชัญระยองศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนดัดดรุณี
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-11-22 มอบรางวัล กิจกรรมเปิดนิทรรศการ EEC
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-11-24 อบรม EIS
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-11-23 พิธีถวายราชสดุดี
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-11-23 ทำบุญตักบาตร ระดับชั้น ม.6
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-10-14 อบรม ว.21
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-11-15 เปิดบ้านการศึกษามหกรรมอาชีพเพื่อรองรับEEC
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-11-05 ค่ายบูรณาการ ระดับชั้น ม.5
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-11-13 เลือกตั้งประธานสภานักเรียน/ประธานคณะสี
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-11-09 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-11-12 ฟังบรรยายกลยุทธ์การขาย
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-11-13 ประชุมครู เดือนพฤศจิกายน
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-10-30 รางวัลสถานศึกษาพอเพียง
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-11-08 บริจาคโลหิต
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-11-05 ต้อนรับครูใหม่
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-11-01 ค่ายเนตรนารี ยุวกาชาด ม.1,ม.3
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-11-02 งานสภานักเรียน
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-10-27 ค่ายบูรณาการ ม.1, ม.4
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-10-10 ค่ายผู้นำเยาวชนห่างไกลยาเสพติด
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-10-04 ประชุมศิลปหัตถกรรม
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-10-03 ม.1ทัศนศึกษาสวนนงนุช
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-10-01 ค่ายเนตรนารี ยุวะกาชาด ม.1
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-07-26 สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-06-19 ตักบาตร ม.6
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-06-27 พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ชั้น ม.1
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-06-26 ตักบาตร ม.5
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-07-23 ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-07-07 กลับบ้านเราน้องรออยู่ ปีที่ 6
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-07-28 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-09-28 งานเกษียณอายุราชการ
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-08-12 วันแม่แห่งชาติ
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-08-03 อบรมศึกษาพัฒนาการ
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-08-24 สอบภาษาอังกฤษ
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-09-13 มอบเหรียญอัตลักษณ์ดัดดรุณี , มอบรางวัลการแข่งขันสารานุกรม
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-09-24 เปิดบ้านการศึกษาพิเศษภาคตะวันออกEEC
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-08-25 ค่ายบูรณาการ ม.2
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-08-29 ตรวจสุขภาพนักเรียน
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-09-01 ประชุมระบบสารสนเทศ
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-08-17 เปิดโลกปิโตรเลียม
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-09-03 โครงการอบทวนเกณฑ์การประเมินฯ
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-09-05 มอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-08-10 รับเงินทอดผ้าป่า
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-09-04 ตักบาตร ม.2
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-09-11 ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-09-13 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-07-26 รักษ์ภาษาไทย
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-09-15 อบรมคิวอาร์โค้ดระยอง
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-06-16 อบรมสภานักเรียน
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-09-07 มอบรางวัล เกียรติบัตร กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-09-19 กิจกรรมครูเกษียณ
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-09-17 รับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-09-18 ตักบาตร ม.1
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-09-22 การอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ EEC
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-09-20 โครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-06-14 ไหว้ครู
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-08-15 ตักบาตรระดับชั้น ม.3
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-07-30 Stream สู่ STEM
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-07-28 กิจกรรมรักษ์ภาษาไทย
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-08-10 ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-08-06 อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-08-12 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-08-03 อบรมพัฒนาการศึกษา
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-08-15 อบรมEEC
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-08-03 บริจาคโลหิต
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-08-10 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-06-21 อบรมเพื่อนผู้ให้คำปรึกษา
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-07-11 ตักบาตรระดับชั้น ม.4
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-06-10 ค่ายทักษะชีวิต ม.4
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-07-26 ติวความรู้ GAT ระดับชั้นม .6
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-07-13 มอบรางวัลอัตลักษณ์ดัดดรุณี
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-08-06 ค่ายทักษะชีวิต ม.4
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-06-12 ประชุมปฏิบัติการตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตร
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-06-01 ประคุมคณะกรรมการบริหารเครือข่าย
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-07-02 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-05-10 ประชุมครูประจำเดือนพฤษภาคม 2561
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-05-12 ประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-05-24 การประชุมเชิงปฏิบัติการ
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-07-06 Eng Han Nihon Zhongwen
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-07-06 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลศึกษาดูงาน
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-06-07 ประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน2561
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-06-18 กิจกรรมครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษา
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
</