2020-01-23 พิธีประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

พิธีประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2563
ณ ห้องประชุมน้ำเงินชมพู โรงเรียนดัดดรุณี

Album info

Random image