2020-01-15 การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ

การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
ภาคตะวันออก ครั้งที่ 8
ระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม พ.ศ.2563
ณ โรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา

Album info

Random image