2020-01-07 โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์

โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ให้แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ในวันอังคารที่ 7 มกราคม พ.ศ.2563
ณ โรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา
โดย สำนักงานพัฒนาสังคมแและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา

Album info

Random image