2020-01-06 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ติว O-NET

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ติวความรู้เตรียมสอบ O-NET
ระหว่างวันที่ 6-9 มกราคม 2563
ณ อาคารจำลอง จำเริญ แม่นธนู และห้องโสตทัศนศึกษา

Album info

Random image