2018-12-12 พิธีประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ

พิธีประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ๋
วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ณ โรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา

Album info

Random image