2018-11-28 โรงเรียนอัสสัมชัญระยองศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนดัดดรุณี

Album info

Random image