2017-03-31 พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

โดยมี ผู้อำนวยการมณฑา สมานบุญ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนดัดดรุณี เป็นประธานในพิธี

และ ผู้อำนวยการปราณี ปั้นบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนดัดดรุณี เป็นผู้มอบประกาศนียบัตร

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุม น้ำเงิน - ชมพู

Album info

Random image