2017-03-09 ทอสายรัก ถักสายใย ด้วยหัวใจชาวเบญจมฯ

ทอสายรัก ถักสายใย ด้วยหัวใจชาวเบญจมฯ

ส่งผู้อำนวยการ ดร.วีระชัย ตนานนท์ชัยและรองผู้อำนวยการ อดินันท์ เดชพงษ์
ที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2560

Album info

Random image