2017-03-08 โรงเรียนดัดดรุณี ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการปราณี ปั้นบัว

โรงเรียนดัดดรุณีต้อนรับท่านผู้อำนวยการปราณี ปั้นบัว
ที่ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนดัดดรุณี
วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุม น้ำเงิน - ชมพู

Album info

Random image