2017-03-07 การประชุมครูโรงเรียนดัดดรุณี

การประชุมครูโรงเรียนดัดดรุณี ประจำเดือนมีนาคม

โดยมี ดร.วีระชัย ตนานนท์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนดัดดรุณี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2560

Album info

Random image