2017-02-23 โรงเรียนดัดดรุณีจัดนิทรรศการ โครงการ สคบ.สัญจรจังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนดัดดรุณีจัดนิทรรศการ โครงการ สคบ.สัญจรจังหวัดฉะเชิงเทรา

โดยมี นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานพิธีเปิด

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ โรงแรมซันธาราเวลเนส รีสอร์ท

Album info

Random image