2017-02-22 ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ อำลานักเรียน ที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์

ผู้อำนวยการ ดร.วีระชัย ตนานนท์ชัยและรองผู้อำนวยการ อดินันท์ เดชพงษ์ กล่าวอำลานักเรียน และรับมอบของที่ระลึกจากตัวแทนนักเรียน ในวาระที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

Album info

Random image