2017-02-11 การสอบชิงทุน ส่งเสริมการศึกษาพิเศษ โครงการการศึกษาสัมพันธ์ไทย-จีน รุ่นที่ 15

การสอบชิงทุน ส่งเสริมการศึกษาพิเศษ โครงการการศึกษาสัมพันธ์ไทย-จีน รุ่นที่ 15

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนดัดดรุณี

Album info

Random image