2017-02-10 พิธีทำบุญตักบาตร ของนักเรียนระดับชั้น ม.1

พิธีทำบุญตักบาตร ของนักเรียนระดับชั้น ม.1

โดยมี ดร.วีระชัย ตนานนท์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนดัดดรุณี เป็นประธานในพิธี
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ ชั้นล่าง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

Album info

Random image