2016-04-22 การอบรมคุณธรรม ความโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์กร ของรัฐและผลประโยชน์ทับซ้อน

การอบรมคุณธรรม ความโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์กร ของรัฐและผลประโยชน์ทับซ้อน

วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น 3 อาคารพยาบาล

Album info

Random image