2016-04-21 โครงการปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559 โดยโรงเรียนดัดดรุณีร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

โครงการปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559 โดยโรงเรียนดัดดรุณีร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

วันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมน้ำเงิน - ชมพู

Album info

Random image