2016-04-20 โรงเรียนดัดดรุณีร่วมขบวนแห่อันเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากน้ำ

โรงเรียนดัดดรุณีร่วมขบวนแห่อันเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากน้ำ

วันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2559 ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา

Album info

Random image