2016-04-11 พิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์ โรงเรียนดัดดรุณี

พิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์ โรงเรียนดัดดรุณี

วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2559 ณ ชั้นล่าง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

Album info

Random image