2016-04-08 การจัดแสดงนิทรรศการและนำเสนอผลการดำเนินการ ตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

การจัดแสดงนิทรรศการและนำเสนอผลการดำเนินการ ตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

วันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมน้ำเงิน - ชมพู

Album info

Random image