2016-03-30-31 พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558

พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558
พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2559
และกิจกรรมอำลา จากน้องๆสภานักเรียนและนักเรียนทุกระดับชั้น
กินเลี้ยงโต๊ะจีน และการแสดงคอนเสิร์ต ในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2559
 • 1-1

  1-1

 • 1-10

  1-10

 • 1-100

  1-100

 • 1-1000

  1-1000

 • 1-1001

  1-1001

 • 1-1002

  1-1002

 • 1-1003

  1-1003

 • 1-1004

  1-1004

 • 1-1005

  1-1005

 • 1-1006

  1-1006

 • 1-1007

  1-1007

 • 1-1008

  1-1008

 • 1-1009

  1-1009

 • 1-101

  1-101

 • 1-1010

  1-1010

Album info

Random image