2016-03-28-29 การประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2558 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2559

การประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2558 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 28 - 29 มีนาคม พ.ศ.2559 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนดัดดรุณี

Album info

Random image