2014-05-15โรงเรียนดัดดรุณีเข้าร่วมนำเสนอผลงาน IS เวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

โรงเรียนดัดดรุณีเข้าร่วมนำเสนอผลงาน IS เวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

นายอำนาจ ภักดีเสน่หา ผู้อำนวยการโรงเรียนดัดดรุณี ได้มอบหมายให้นางสาวทิพย์วัลย์ นุ่มประเสริฐ รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ และนางเพ็ญประภา หร่ายเจริญ ครูเชี่ยวชาญ นำนักเรียนเข้าร่วมนำเสนอผลงาน IS เรื่อง ความพึงพอใจในการใช้สุขาหญิงอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ของนักเรียนโรงเรียนดัดดรุณี ในเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล กรุงเทพมหานครและภาคตะวันออก ณ โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
 • DDN04

  DDN04

 • DDN01

  DDN01

 • DDN03

  DDN03

 • DDN06

  DDN06

 • DDN07

  DDN07

 • DDN08

  DDN08

 • DDN10

  DDN10

 • DDN02

  DDN02

 • DDN11

  DDN11

 • DDN09

  DDN09

 • DDN05

  DDN05

Album info

Random image