2014-05-06 โครงการค่ายครูภาษาอังกฤษแบบเข้ม

โครงการค่ายครูภาษาอังกฤษแบบเข้ม

สำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จัดโดยศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2557 โรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา

Album info

Random image