2014-04-24 ผู้อำนวยการและคณะร่วมกันมอบกระเช้าแด่ผอ.เขตมัธยม เนื่องในวันคล้ายวันเกิด

ผู้อำนวยการและคณะร่วมกันมอบกระเช้าแด่ผอ.เขตการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เนื่องในวันคล้ายวันเกิด

Album info

Random image