2014-02-22 99 ปี ดัดดรุณีพราวฟ้า gatsby night

งาน ชุมนุมศิษย์เก่าโรงเรียนดัดดรุณี ประจำปี 2556 ชื่องานว่า "99 ปี ดัดดรุณีพราวฟ้า gatsby night"

Album info

Random image