2014-01-31 งานทำบุญอายุวัฒนมงคล 76 ปี พระธรรมปริยัติมุนี

งานทำบุญอายุวัฒนมงคล 76 ปี พระธรรมปริยัติมุนี วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์(พระอารามหลวง) เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา

Album info

Random image