2014-01-28 งาน Eng Han Nihon Zhongwen Day

งาน Eng Han Nihon Zhongwen Day

เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพ ด้านความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี อย่างมีประสิทธิภาพ

Album info

Random image