2014-01-17 พิธีถวายราชสักการะวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

พิธีถวายราชสักการะวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ศาลาจัตุรมุข จังหวัดฉะเชิงเทรา

Album info

Random image