2013-05-15 ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1-4

ปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4
ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมน้ำเงิน-ชมพู

Album info

Random image