2013-04-30 พิธีมอบรางวัล ในงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย

พิธีมอบรางวัล ในงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2556
"คุณภาพไทย อัตลักษณ์ไทย สู่อาเซียน" วันที่ 30 เมษายน 2556

Album info

Random image