2013-03-04-17 เรียนพิเศษ นักเรียนชั้น ม.5

การจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างวันที่ 4- 17 มีนาคม 2556 จำนวน 14 วัน

Album info

Random image