2013-01-17การประชุม ตรวจสอบ ทบทวน

งานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดัดดรุณี

นายอำนาจ ภักดีเสน่หา ผู้อำนวยการโรงเรียนดัดดรุณี ได้จัดให้มีการดำเนินการตรวจสอบ ทบทวน การประเมินคุณภาพภายในตามระบบการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555
เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556
 • IMG002

  IMG002

 • IMG006

  IMG006

 • IMG004

  IMG004

 • IMG001

  IMG001

 • IMG003

  IMG003

 • IMG005

  IMG005

 • IMG007

  IMG007

 • IMG009

  IMG009

 • IMG010

  IMG010

Album info

Random image