2012-11-15 โรงเรียนดัดดรุณี ยินดีตอนรับผู้อำนวยการอำนาจ ภักดีเสน่หา ผู้อำนวยการคนใหม่ของโรงเรียนดัดดรุณี

ขอแสดงความยินดีและยินดีตอนรับ
ผู้อำนวยการอำนาจ ภักดีเสน่หา
ผู้อำนวยการคนใหม่ของโรงเรียนดัดดรุณี

Album info

Random image