2012-04-13 ผู้อำนวยการและคณะ ร่วมกันรดน้ำขอพร คุณจาตุรนต์ ฉายแสง

ผู้อำนวยการและคณะ ร่วมกันรดน้ำขอพร คุณจาตุรนต์ ฉายแสง ณ บ้านคุณจาตุรนต์ ฉายแสง

Album info

Random image