2012-04-13 ผู้อำนวยการและคณะ ร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์

ผู้อำนวยการและคณะ ร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์ ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

Album info

Random image