2012-04-12 โรงเรียนดัดดรุณี ร่วมเดินขบวนแห่ในวันสงกรานต์

โรงเรียนดัดดรุณี ร่วมเดินขบวนแห่ในวันสงกรานต์

จากสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เดินรอบตลาดแล้วกลับเข้าโรงเรียน ในวันที่ 12 เม่ษายน 2555

Album info

Random image