2012-04-12 ลูกทุ่งโรงเรียนดัดดรุณี ร่วมการแสดงงาน สรง สนาน สงกรานต์ แปดริ้ว ปี 55

วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนดัดดรุณี ร่วมการแสดงงาน สรง สนาน สงกรานต์ แปดริ้ว ปี 55

ณ เวทีข้างศาลากลางจังหวัด วันที่ 12 เมษายน 2555

Album info

Random image