2012-04-12 งานสืบสานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

งานสืบสานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ โดยมีคุณฐิติมา ฉายแสง เป็นประธานในพิธี

Album info

Random image