2012-04-09 พิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธี พระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ส่วนภูมิภาค

2012-04-09 พระราชพิธีวางดอกไม้จันและพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ส่วนภูมิภาค โดยมีผู้ราชการจังหวัด

นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า เนื่องในงานพระราชพิธี พระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 9 เมษายน 2555 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษและในห้วงระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน 2555 ขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา ทุกหมู่เหล่า ร่วมไว้อาลัยด้วยการแต่งกายไว้ทุกข์โดยทั่วกัน โดยให้รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสา ขอความร่วมมือสถานบริการต่างๆ ให้งด หรือลดการแสดงเพื่อความบันเทิง และขอความร่วมมือสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์ควบคุมดูแลรายการที่ออกอากาศให้เหมาะสม เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ ถวายความจงรักภักดีและแสดงความอาลัยแด่ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

ในส่วนของจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้กำหนดสถานที่สำหรับประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ที่วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ (วัดเมือง) อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา สำหรับอำเภอต่างๆ กำหนดจัดขึ้นดังนี้

อำเภอ บางคล้า ที่วัดโพธิ์บางคล้า

อำเภอพนมสารคาม ที่วัดท่าเกวียน

อำเภอบางปะกง ที่วัดท่าสะอ้าน

อำเภอบ้านโพธิ์ ที่วัดสนามจันทน์

อำเภอบางน้ำเปรี้ยว ที่วัดบางน้ำเปรี้ยว

อำเภอแปลงยาว ที่วัดเนินไร่

อำเภอราชสาส์น ที่วัดเกาะแก้วเวฬุวัน

อำเภอสนามชัยเขต ที่วัดบางมะเฟือง

อำเภอท่าตะเกียบ ที่วัดทุ่งยายดำ

อำเภอคลองเขื่อน ที่วัดเทวารุทธาราม

โดยพิธีจะเริ่มตั้งแต่เวลา 16.00 น. พร้อมกับส่วนกลาง ณ พระเมรุท้องสนามหลวง จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดฉะเชิงเทราไปร่วมถวายดอกไม้จันทน์ และแสดงความอาลัย แด่ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ในวันที่ 9 เมษายน 2555 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ (วัดเมือง) อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โดยผู้เข้าร่วมงาน ข้าราชการแต่งกายเต็มยศ กรณีใส่สูทให้มีปลอกไว้ทุกข์ ประชาชนแต่งกายด้วยชุดสุภาพ

Album info

Random image