2012-03-30 พิธีมอบประกาศนียบัตร (ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.6)

พิธีมอบประกาศนียบัตร (ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.6)

พิธีมอบประกาศนียบัตร (ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.6) ประจำปีการศึกษา 2554
วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555

"ด้วยรัก ... และผูกพัน" ขอให้น้องๆนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 97 ทุกคนโชคดี

Album info

Random image