2011-10-5-7 ค่ายเนตรนารี ยุวกาชาด ม.1

ค่ายเนตรนารี ยุวกาชาด ม.1 ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2554 ณ ค่ายพระนั่งเกล้า (พล.11) จังหวัดฉะเชิงเทรา และในวันที่ 7 คณะครูและนักเรียนได้เดินทางไปทัศนศึกษา ที่สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี

Album info

Random image