การแข่งขันศิลปหัถกรรมนักเรียน ครั้งที่60

การแข่งขันศิลปหัถกรรมนักเรียน ครั้งที่60 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่างวันที่ 27-29 ธันวาคม 2553

Album info

Random image